Algemene voorwaarden en huisregels

Het GENIEThuisje

Algemene voorwaarden en huisregelsDaar ons het welzijn van onze gasten nauw aan het hart ligt, vragen we je even tijd te maken om onze algemene voorwaarden te lezen, om zo misverstanden in de toekomst uit te sluiten.


Reservering

 1. Enkel personen met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen reserveren in Het Geniethuisje. Reserveringen van minderjarige personen zijn niet geldig.

 2. Wens je te boeken, dan kan je een mailtje sturen naar info@hetgeniethuisje.be of je kan ons bellen op het nummer +32 496511314.

 3. Is in de gewenste periode onze vakantiewoning nog vrij, dan krijg je van ons een schriftelijke bevestiging, alsook de rekening per email toegestuurd. De reservering is definitief geldig na ontvangst van deze bevestiging, en de betaling van de rekening.

 4. Betalingsvoorwaarden:

   • Een aanbetaling van 30% van het totaal te betalen bedrag is binnen de 2 weken na ontvangst van de rekening per overschrijving te voldoen op volgende rekening: IBAN: DE35 5875 1230 0032 4450 25 - BIC: MALADE51BKS, en dit met het rekeningnummer als mededeling.
   • Het eindsaldo is ten laatste 1 maand voor aankomst te betalen, eveneens per overschrijving op bovengenoemde rekening.
   • Bij last-minute boekingen is het totale bedrag onmiddellijk na ontvangst van de rekening te betalen.
   • We accepteren geen EC- en kredietkaarten of cheques.
    In uitzonderlijke gevallen en na voorafgaande afspraak kan de betaling cash gebeuren bij aankomst.
   • Indien deze betalingsvoorwaarden niet worden voldaan, vervalt de reservering.

 5. Zowel de kosten voor de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, verwarming, water, …) als de kosten voor de eindpoets zijn inbegrepen in de verblijfsprijs.

 6. Er wordt ook een huurwaarborg in rekening gebracht. De betaling van deze waarborg gebeurd bij de betaling van het eindsaldo (1 maand voor aankomst) per overschrijving op bovenstaand rekeningnummer. Deze huurwaarborg wordt één week na je verblijf, indien er geen schade wordt vastgesteld, terug naar jouw rekening overgeschreven. Een mogelijke inhouding van (een deel van) de huurwaarborg zal steeds evenredig met de aangetroffen schade zijn. De vaststelling van deze inhouding wordt beoordeeld door Het Geniethuisje.

 7. Als gast verklaar je je met deze algemene voorwaarden, en onze huisregels akkoord. Je accepteert deze automatisch bij de betaling van de rekening van je verblijf.

 


Aankomst en vertrek

 1. Je vakantiewoning staat vanaf 17U en na afspraak voor jou ter beschikking. We vragen je minstens 1-2 dagen voor je aankomst je vermoedelijke aankomstuur mee te delen. Zal je na 20u inchecken, dan vragen we dit op voorhand bij de boeking te vermelden.

 2. Je ontvangt de sleutel van je vakantieverblijf bij het inchecken. Deze sleutel mag onder geen enkele voorwaarde verveelvoudigd worden. De sleutel wordt je uitgeleend, en blijft eigendom van Het Geniethuisje. Verlies je de sleutel, of wordt hij gestolen, wordt er een bedrag van €30 extra aangerekend.

 3. We vragen je bij aankomst even te controleren of de woning en de inboedel volledig en onbeschadigd is. Stel je vast dat er iets ontbreekt, of beschadigd is, meld het ons dan binnen de 24u na aankomst. We zullen er dan alles aan doen om dit zo snel mogelijk te herstellen, te vervangen, of te vervolledigen. Zonder melding gaan wij er van uit dat de woning in perfecte staat overgedragen werd.

 4. Op de dag van vertrek dien je de woning ten laatste om 10u te verlaten. We vragen je om ons tijdig je vermoedelijke vertrekuur te melden.

 5. Na je verblijf vragen we je om de vakantiewoning veegschoon achter te laten. We verwachten dat je het gebruikte servies ed  zuiver terug in de kast zet, en de vuilbakken ledigt in de daarvoor voorziene afvaltonnen. Gebruikte je de barbecue? Dan zorg je er voor dat deze zuiver gemaakt wordt en voor de volgende gasten klaar voor gebruik is. Gezelschapsspelletjes dienen ordelijk opgeborgen te worden, op hun oorspronkelijke plaats.

 6. De gebruikte handdoeken en lakens mag je op een hoopje op de vloer verzamelen.
 7. Schade, gebreken of ontbrekende items dien je onmiddellijk te melden.

 8. Let erop dat je niets in de vakantiewoning vergeet. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor achtergebleven, persoonlijke spullen. Gevonden voorwerpen worden een redelijke tijd voor je bewaard. Na een tijdje worden ze aan een goed doel geschonken, of weggegooid. Indien gewenst kunnen gevonden voorwerpen op jouw kosten naar een door jou doorgegeven adres nagestuurd worden.


  De vakantiewoning

  1. In Het Geniethuisje is enkel het verblijf van de op voorhand, schriftelijk meegedeelde, personen toegestaan. Indien blijkt dat er meer personen in de vakantiewoning verblijven dan op voorhand afgesproken, hebben we het recht deze personen de toegang tot de vakantiewoning te weigeren. De contactpersoon is verantwoordelijk voor alle medereizigers.

  2. Er mag niet gerookt worden in de vakantiewoning. Op het terras is roken wel toegestaan.

  3. Indien je de woning verlaat (ook voor een korte periode), dien je de woning te sluiten. Bij diefstal of verlies ingevolge van nalatigheid, ben je verantwoordelijk voor de volledige schade. Bovendien is het niet toegelaten om gesloten ruimtes te openen.

  4. Het normale verbruik van water, gas en elektriciteit is in de verblijfsprijs inbegrepen. Stellen we vast, dat het verbruik buiten proportioneel hoog is, worden er extra kosten aangerekend.

  5. Je zorgt ervoor dat er zich tijdens je verblijf geen (geluids-)overlast voordoet, en de buren niet gestoord worden.

  6. We vragen je de inboedel met respect te behandelen. Het verzetten van de meubels, in het bijzonder van de bedden, is verboden. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn medereizigers.

  7. Een hond is, na voorafgaandelijke melding, welkom in de vakantiewoning. Let wel, jij blijft verantwoordelijk voor het gedrag van je huisdier.

  8. Let er tijdens je verblijf op dat je je afval op een correcte manier sorteert en weggooit.


  Annuleringsvoorwaarden


  Er kan altijd wat tussen komen. Je kan dan ook op elk moment je geboekt verblijf annuleren. Breng ons hiervan tijdig op de hoogte. Een annulering dien schriftelijk (per email) te gebeuren.
  Bij een annulering van je verblijf ben je verplicht een deel van de overeengekomen verblijfsprijs als schadevergoeding te betalen. Bepalend voor de hoogte van deze schadevergoeding, is de datum dat je annulering bij Het Geniethuisje toekomt, en de tijd die nog rest tot de aankomstdag. De schadevergoeding bedraagt:

   • Tot 1 maand voor de aankomstdag 30% van de overeengekomen verblijfsprijs
   • Tot 2 weken voor de aankomstdag 80% van de overeengekomen verblijfsprijs.
   • Tot 1 week voor de aankomstdag 90% van de overeengekomen verblijfsprijs.
   • Vanaf 6 dagen voor de aankomstdag, en wanneer je niet komt opdagen 100 % van de overeengekomen verblijfsprijs.

  Deze schadevergoeding is binnen de week na de annulering te betalen.

  We raden je aan een reisannulatieverzekering af te sluiten. Word je voor of tijdens je vakantie ziek, en kan de reis niet aanvangen of dien je ze te onderbreken, dan worden de annuleringskosten voor de verzekering overgenomen. Hier kan u een annulatieverkzekering bij de Europese reisverzekeraar afsluiten. 

   


  Annulering door Het Geniethuisje


  Het Geniethuisje kan je verblijf enkel in volgende gevallen annuleren:

   • Indien je als gast niet (tijdig) betaalt.
   • Bij overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden en brand.
   • Indien de omstandigheden van die aard zijn, dat het verhuren van de vakantiewoning onmogelijk is, zoals bij diefstal van de inboedel, vandalisme in de vakantiewoning en andere niet te voorziene omstandigheden.
   • Onvoorzienbare omstandigheden zoals bv bij een ongeval, overlijden of ernstige ziekte van ons als gastvrouw of gastheer en onze naaste familie.


  De reeds betaalde bedragen voor de overnachtingen waarvan je niet hebt kunnen genieten, worden in deze uitzonderlijke situatie binnen de 30 dagen per overschrijving terugbetaald.


  We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade-, reis- of hotelkosten, die er voor je ontstaan omwille van deze annulering. 

  Indien deze algemene voorwaarden of de huisregels geschonden worden, of het gebruik van de vakantiewoning in strijd is met het contract, zoals bv bij onderverhuur, overlast, huisvredebreuk word je met onmiddellijke ingang de toegang van de woning geweigerd en je verblijf geannuleerd. Het Geniethuisje zal de volledige verblijfsprijs inhouden. Er bestaat geen aanspraak op enige terugbetaling van welke aard dan ook. Bovendien zijn we gerechtigd de vakantiewoning onmiddellijk aan een andere gast verder te verhuren.
  Aansprakelijkheid van Het Geniethuisje


  Wij zijn niet aansprakelijk voor:

    • Diefstal, verlies of beschadiging van gelijk welke aard tijdens of ten gevolge van het verhuur en je verblijf in de vakantiewoning en het grondgebied waarop het vakantiehuis gevestigd is.
    • De beschadiging of het defect van technische apparaten in de vakantiewoning, een storing of tijdelijke uitval van de nutsvoorzieningen, straat- of bouwwerken in de buurt van de vakantiewoning.
    • Schade of verwondingen, door het gebruik van de vakantiewoning, de inboedel of een ongeluk in en rond de vakantiewoning.


  Als gastheer en gastvrouw trachten we onze gasten steeds de juiste informatie te geven. We zijn echter niet aansprakelijk voor onvoorziene onjuistheden en / of onvolledigheden in de geboden informatie.
  Het gebruik van het internet over WIFI


  Toestemming voor het gebruik van het internet over de WIFI-verbinding

  We stellen je voor de duur van je verblijf onze internettoegang ter beschikking. Jij als gast, hebt niet het recht derden het gebruik van deze WIFI-verbinding toe te staan.
  We kunnen de daadwerkelijke beschikbaarheid, geschiktheid en betrouwbaarheid van deze internetverbinding niet garanderen. We zijn ook ten allen tijde gerechtigd de toegang tot deze verbinding helemaal, deels of tijdelijk te beperken of af te sluiten, indien de internetverbinding (vermoedelijk) misbruikt wordt.
  We behouden ons het recht voor, naar eer en geweten, en ten allen tijde de toegang tot bepaalde pagina’s of diensten over deze WIFI-verbinding te blokkeren (bv geweldverheerlijkende, pronografische of kostenplichtige pagina’s)


  Toegangscodes

   

  Je krijgt van ons een login en paswoord, zodat je toegang hebt tot onze WIFI-verbinding. Deze toegangscodes mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgegeven worden. We hebben steeds het recht de toegangscodes te veranderen.

   

   

  De gevaren van het gebruik van de WIFI-verbinding, aansprakelijkheidsbeperking


  De WIFI-verbinding geeft je toegang tot het internet. Een virusbeveiliging en firewall zijn niet geïnstalleerd.
  Het dataverkeer gebeurt onversleuteld. Je gegevens kunnen hierdoor mogelijks door derden ingekeken worden.
  We wijzen er je uitdrukkelijk op, dat het gevaar bestaat dat schadelijke software (bv virussen, trojanen, wormen, ed) door het gebruik van de WIFI-verbinding op jouw apparaat terecht komen.
  Het gebruik van de WIFI-verbinding gebeurt op eigen gevaar en op eigen risico. Voor schade aan je toestellen, ontstaan door het gebruik van de internetverbinding, zijn we niet verantwoordelijk.

   


  Verantwoordelijkheid en vrijspraak van claims


  Voor de over de WIFI-verbinding verzonden gegevens, en het hierdoor genieten van te betalen diensten ben je zelf verantwoordelijk. Bezoek je te betalen websites of ga je verbindingen aan die kosten resulteren, dien je deze kosten zelf te dragen.
  Je bent verplicht je bij het gebruik van de internettoegang aan de wet te houden.
  Het Geniethuisje wordt vrijgesteld van schade en claims van derden, die wijzen op een onwettelijk gebruik van de WIFI-verbinding en/of een schending van de gemaakte afspraken zijn gebaseerd. Dit geldt ook voor de kosten en uitgaven voortvloeiend uit deze claim of de verdediging.
  Dreigt of bestaat zulk een overtreding en/of schending, dan dien je ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.


   


  Gegevensbescherming


  Tijdens je boeking worden je gegevens geregistreerd. Dit is noodzakelijk om je reservatie en betaling correct op te volgen.  Ze worden enkel aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is (bv aan onze boekhouder, aan de Stadt Heimbach ter berekening van de toeristenbelasting, enz…) Bovendien gebruiken we je gegevens, zodat we je de nodige informatie betreffende je verblijf kunnen toezenden. Je hebt het recht op rectificatie en/of verwijdering van je gegevens.


   


  Salvatorische clausule

  Wordt één of meerdere voorwaarden van deze algemene voorwaarden onwerkzaam, dan wordt de geldigheid van de andere voorwaarden niet teniet gedaan. De onwerkzame voorwaarde dient door een werkzame voorwaarde vervangen te worden, waarbij het doel zo dicht mogelijk bij het doel van de oorspronkelijke voorwaarde ligt.
  Saskia en Patrick
  Het Geniethuisje

   

  Diese Website verwendet Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern. Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we (anonieme) cookies op deze website. Meer weten? Bekijk onze

  privacyverklaring
  Ok, ik begrijp het - Ok, ich bin damit einverstanden